Ilustračná foto - personál

Oprava poškodeného potrubia kyslíka na Odd. neurológie,RA43 – nutná oprava poškodeného potrubia

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2302387

Dátum vyhotovenia:
19.12.2023

Predmet:
Oprava poškodeného potrubia kyslíka na Odd. neurológie,RA43 - nutná oprava poškodeného potrubia

Hodnota bez DPH:
884,86 €

Dodávateľ

Názov:
PLYNOINŠTALA s.r.o.

IČO:
31654622

Adresa:
Družstevná 20
044 42 Rozhanovce

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice