Ilustračná foto - personál

Oprava vjazdovej rampy na Tr. SNP 1

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2200985

Dátum vyhotovenia:
13.04.2022

Predmet:
Oprava vjazdovej rampy na Tr. SNP 1

Hodnota bez DPH:
82,95 €

Dodávateľ

Názov:
VILLA PRO s.r.o.

IČO:
31682731

Adresa:
Chrapčiakova 1
052 01 Spišská Nová Ves

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ