Ilustračná foto - personál

oprava zdravotechniky

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
NZ2100367

Číslo zmluvy:
ZTS210857

Dátum vyhotovenia:
08.10.2021

Predmet:
oprava zdravotechniky

Hodnota bez DPH:
31,72 €

Dodávateľ

Názov:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

IČO:
30810710

Adresa:
Štefanovičova 3
81005 Bratislava