Ilustračná foto - personál

Opravy a údržba

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231212

Dátum vyhotovenia:
17.10.2023

Predmet:
Opravy a údržba

Hodnota bez DPH:
270,00 €

Dodávateľ

Názov:
Radix Medical spol. s.r.o.

IČO:
53718879

Adresa:
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica