Ilustračná foto - personál

Periodicka BTK injektoru

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS220376

Dátum vyhotovenia:
11.04.2022

Predmet:
Periodicka BTK injektoru

Hodnota bez DPH:
1 172,31 €

Dodávateľ

Názov:
Sanova Pharma GMBh

IČO:
ATU14199605

Adresa:
Haidelstrasse 4
1150 VIENNA