Ilustračná foto - personál

Pohár jednorázový 200ml

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2101842

Dátum vyhotovenia:
12.07.2021

Predmet:
Pohár jednorázový 200ml

Hodnota bez DPH:
1 242,00 €

Dodávateľ

Názov:
DaD Ing.Tomáš Dzurnák

IČO:
14382857

Adresa:
Južná trieda 78
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ