Ilustračná foto - personál

Prekladateľské služby v súvislosti s grantom „GET VACCINATED“ pre nezávislé lekár. vzdelávanie z anglického do slovenského jazyka

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2100995

Dátum vyhotovenia:
15.04.2021

Predmet:
Prekladateľské služby v súvislosti s grantom "GET VACCINATED" pre nezávislé lekár. vzdelávanie z anglického do slovenského jazyka

Hodnota bez DPH:
149,80 €

Dodávateľ

Názov:
Translateline, s.r.o.

IČO:
46915257

Adresa:
Bielocerkevská 2
040 22 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Ing. Dušan Weinwurm

Funkcia:
vedúci Odboru nákupu