Ilustračná foto - personál

Preškolenie odbornej spôsobilosti vodičov

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2100973

Dátum vyhotovenia:
12.04.2021

Predmet:
Preškolenie odbornej spôsobilosti vodičov

Hodnota bez DPH:
288,00 €

Dodávateľ

Názov:
Autoškola Darivčák

IČO:
14390787

Adresa:
Brigádnická 1
040 11 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Ing. Dušan Weinwurm

Funkcia:
vedúci odboru nákupu