Ilustračná foto - personál

Projektová činnosť stavby – Skreslenie skutkového stavu objektov UNLP

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2100822

Dátum vyhotovenia:
25.03.2021

Predmet:
Projektová činnosť stavby - Skreslenie skutkového stavu objektov UNLP

Hodnota bez DPH:
14 940,00 €

Dodávateľ

Názov:
DOMINO INVEST s.r.o.

IČO:
46848045

Adresa:
Szakkayho 1
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Ing. Vladimír Grešš

Funkcia:
generálny riaditeľ