Ilustračná foto - personál

Realizácia odborných prehliadok a skúšok rozvodov med.a techn.plynov

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2301357

Dátum vyhotovenia:
18.07.2023

Predmet:
Realizácia odborných prehliadok a skúšok rozvodov med.a techn.plynov

Hodnota bez DPH:
6 282,30 €

Dodávateľ

Názov:
PLYNOINŠTALA s.r.o.

IČO:
31654622

Adresa:
Družstevná 20
044 42 Rozhanovce

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice