Ilustračná foto - personál

rtg Arcadis

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231021

Dátum vyhotovenia:
08.09.2023

Predmet:
rtg Arcadis

Hodnota bez DPH:
1 186,88 €

Dodávateľ

Názov:
Siemens Healthcare s.r.o.

IČO:
48146676

Adresa:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava