Ilustračná foto - personál

servis Diatermia

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231149

Dátum vyhotovenia:
06.10.2023

Predmet:
servis Diatermia

Hodnota bez DPH:
1 041,80 €

Dodávateľ

Názov:
BTL SLOVAKIA s.r.o.

IČO:
36404772

Adresa:
K cintorínu 15/84
010 04 Žilina