Ilustračná foto - personál

servis elektrolieč. prístroja BTL

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231266

Dátum vyhotovenia:
24.10.2023

Predmet:
servis elektrolieč. prístroja BTL

Hodnota bez DPH:
393,00 €

Dodávateľ

Názov:
BTL SLOVAKIA s.r.o.

IČO:
36404772

Adresa:
K cintorínu 15/84
010 04 Žilina