Ilustračná foto - personál

Servis fakoemulzifikačného prístra

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231467

Dátum vyhotovenia:
18.12.2023

Predmet:
Servis fakoemulzifikačného prístra

Hodnota bez DPH:
510,00 €

Dodávateľ

Názov:
MEDILAS s.r.o.

IČO:
31332528

Adresa:
Malinova 2
839 25 Bratislava 32