Ilustračná foto - personál

Servis fototerap. lampy

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231462

Dátum vyhotovenia:
18.12.2023

Predmet:
Servis fototerap. lampy

Hodnota bez DPH:
427,00 €

Dodávateľ

Názov:
ELMED, s.r.o.

IČO:
47043024

Adresa:
Jánošíkova 73
921 01 Piešťany