Ilustračná foto - personál

Servis germic. žiaričov

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS230355

Dátum vyhotovenia:
24.03.2023

Predmet:
Servis germic. žiaričov

Hodnota bez DPH:
642,00 €

Dodávateľ

Názov:
Medicalernst s.r.o.

IČO:
36573671

Adresa:
Trnavská 86
040 11 Košice