Ilustračná foto - personál

servis inkubátora COMEN B6

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231322

Dátum vyhotovenia:
10.11.2023

Predmet:
servis inkubátora COMEN B6

Hodnota bez DPH:
738,25 €

Dodávateľ

Názov:
Dartin-Slovensko s.r.o.

IČO:
31676936

Adresa:
Ľ.Podjavorinskej 25
080 05 Prešov