Ilustračná foto - personál

servis mikroskopu TIVATO 700

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231306

Dátum vyhotovenia:
09.11.2023

Predmet:
servis mikroskopu TIVATO 700

Hodnota bez DPH:
4 949,00 €

Dodávateľ

Názov:
TIMED s.r.o.

IČO:
00602175

Adresa:
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava