Ilustračná foto - personál

servis operačného mikroskopu KINEVO 900 2D

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231377

Dátum vyhotovenia:
30.11.2023

Predmet:
servis operačného mikroskopu KINEVO 900 2D

Hodnota bez DPH:
1 768,00 €

Dodávateľ

Názov:
Carl Zeiss Slovakia s.r.o.

IČO:
46095969

Adresa:
Račianska 12481/77A
831 02 Bratislava