Ilustračná foto - personál

Servis termodezinfekčnej myčky

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS230349

Dátum vyhotovenia:
21.03.2023

Predmet:
Servis termodezinfekčnej myčky

Hodnota bez DPH:
679,40 €

Dodávateľ

Názov:
FENIX Bratislava, s.r.o.

IČO:
35730854

Adresa:
Jána Zigmundika 296/6
922 03 Vrbové