Ilustračná foto - personál

Tovar k urologickej operačnej ZT

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTN230921

Dátum vyhotovenia:
01.08.2023

Predmet:
Tovar k urologickej operačnej ZT

Hodnota bez DPH:
4 899,45 €

Dodávateľ

Názov:
Radix Medical spol. s.r.o.

IČO:
53718879

Adresa:
Kremnička 36
974 05 Banská Bystrica

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice