Ilustračná foto - personál

Validácia analytickej váhy

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS220463

Dátum vyhotovenia:
06.05.2022

Predmet:
Validácia analytickej váhy

Hodnota bez DPH:
118,90 €

Dodávateľ

Názov:
Slovenská legálna metrológia

IČO:
37954521

Adresa:
Hviezdoslavova 31
974 01 Banská Bystrica