Ilustračná foto - personál

Validácia analyzátora Velocity

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS210872

Dátum vyhotovenia:
12.10.2021

Predmet:
Validácia analyzátora Velocity

Hodnota bez DPH:
134,64 €

Dodávateľ

Názov:
Beckman Coulter SR s.r.o.

IČO:
35683546

Adresa:
Digital park II
851 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ