Ilustračná foto - personál

validácia chromatografov

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS230900

Dátum vyhotovenia:
03.08.2023

Predmet:
validácia chromatografov

Hodnota bez DPH:
3 750,38 €

Dodávateľ

Názov:
SHIMADZU SLOVAKIA

IČO:
31363237

Adresa:
Röntgenova 28
851 01 Bratislava