Ilustračná foto - personál

validácia fotometra

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231031

Dátum vyhotovenia:
08.09.2023

Predmet:
validácia fotometra

Hodnota bez DPH:
150,00 €

Dodávateľ

Názov:
DYNEX Servis spol. s r.o.

IČO:
36030848

Adresa:
Nové Kalište 17
974 01 Banská Bystrica