Ilustračná foto - personál

Validácia prístroja Dynablot 44

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS210537

Dátum vyhotovenia:
17.06.2021

Predmet:
Validácia prístroja Dynablot 44

Hodnota bez DPH:
171,60 €

Dodávateľ

Názov:
DYNEX Servis spol. s r.o.

IČO:
36030848

Adresa:
Nové Kalište 17
974 01 Banská Bystrica

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ