Ilustračná foto - personál

validácia prístroja Dynablot

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS230995

Dátum vyhotovenia:
28.08.2023

Predmet:
validácia prístroja Dynablot

Hodnota bez DPH:
410,00 €

Dodávateľ

Názov:
DYNEX Servis spol. s r.o.

IČO:
36030848

Adresa:
Nové Kalište 17
974 01 Banská Bystrica