Ilustračná foto - personál

Validácia prístroja Reader MRX

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS220494

Dátum vyhotovenia:
10.05.2022

Predmet:
Validácia prístroja Reader MRX

Hodnota bez DPH:
110,00 €

Dodávateľ

Názov:
DYNEX Servis spol. s r.o.

IČO:
36030848

Adresa:
Nové Kalište 17
974 01 Banská Bystrica