Ilustračná foto - personál

Výkon inšpekcie za účelom vydania posudku o povolenie na poskytovanie lekárskej starostlivosti na jedno miesto výkonu činnosti

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2201220

Dátum vyhotovenia:
02.05.2022

Predmet:
Výkon inšpekcie za účelom vydania posudku o povolenie na poskytovanie lekárskej starostlivosti na jedno miesto výkonu činnosti

Hodnota bez DPH:
600,00 €

Dodávateľ

Názov:
Štátny ústav pre kontr. liečiv

IČO:
00165221

Adresa:
Rastislavova 43
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ