Ilustračná foto - personál

Vykonanie monitoringu kontaminácie cytostatikami v nem. prostredí na pracoviskách UNLP

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2301701

Dátum vyhotovenia:
08.09.2023

Predmet:
Vykonanie monitoringu kontaminácie cytostatikami v nem. prostredí na pracoviskách UNLP

Hodnota bez DPH:
5 760,00 €

Dodávateľ

Názov:
Masarykova Univerzita v Brne, Prírodovedecká fakulta

IČO:
00216224

Adresa:
Kotlárska 2
611 37 Brno

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice