Ilustračná foto - personál

Výkopové práce – splášková kanalizácia UNLP Rastislavova 43

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2301358A

Dátum vyhotovenia:
15.11.2023

Predmet:
Výkopové práce - splášková kanalizácia UNLP Rastislavova 43

Hodnota bez DPH:
1 660,00 €

Dodávateľ

Názov:
TERRASTAV BH s.r.o.

IČO:
52355870

Adresa:
Haniska 270
044 57 Haniska

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
Riaditeľ UNLP Košice