Ilustračná foto - personál

Vypracovanie znaleckého posudku-cenovej ponuky vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena v práve prechodu a prejazdu cez pozemok č.3/1 v kat.území Košice vo vyznačenom diele č.1 v prospech vlastníka pozemku, parc.č.3/14, zapísaná na LV č.17606,vlastník Milk Agro s.r.o.

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON23023333

Dátum vyhotovenia:
11.12.2023

Predmet:
Vypracovanie znaleckého posudku-cenovej ponuky vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena v práve prechodu a prejazdu cez pozemok č.3/1 v kat.území Košice vo vyznačenom diele č.1 v prospech vlastníka pozemku, parc.č.3/14, zapísaná na LV č.17606,vlastník Milk Agro s.r.o.

Hodnota bez DPH:
330,00 €

Dodávateľ

Názov:
Ing.Martin Hromják

IČO:
32521995

Adresa:
Plzeňská 91
040 11 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice