Ilustračná foto - personál

Vystavenie verifik. protokolu na analyzátor

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS220291

Dátum vyhotovenia:
21.03.2022

Predmet:
Vystavenie verifik. protokolu na analyzátor

Hodnota bez DPH:
66,30 €

Dodávateľ

Názov:
Beckman Coulter SR s.r.o.

IČO:
35683546

Adresa:
Digital park II
851 01 Bratislava