Ilustračná foto - personál

Vystavenie verifik. protokolu prístroja UniCel

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS220374

Dátum vyhotovenia:
11.04.2022

Predmet:
Vystavenie verifik. protokolu prístroja UniCel

Hodnota bez DPH:
60,00 €

Dodávateľ

Názov:
Beckman Coulter SR s.r.o.

IČO:
35683546

Adresa:
Digital park II
851 01 Bratislava