Ilustračná foto - personál

Zabezpečenie účasti na odbornom seminári „Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia aktuálne v roku 2021 s praktickými príkladmi“

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2101740

Dátum vyhotovenia:
23.06.2021

Predmet:
Zabezpečenie účasti na odbornom seminári "Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a výsledok hospodárenia aktuálne v roku 2021 s praktickými príkladmi"

Hodnota bez DPH:
65,00 €

Dodávateľ

Názov:
EDOS-SMART, s.r.o.

IČO:
50288334

Adresa:
Tematínska 4
851 05 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ