Ilustračná foto - personál

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2101980

Dátum vyhotovenia:
28.07.2021

Predmet:
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

Hodnota bez DPH:
7 448,00 €

Dodávateľ

Názov:
HUIRON,s.r.o.

IČO:
45447136

Adresa:
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Ing. Slavomír Sabol,FCCA,CFA

Funkcia:
ekonomický námestník